Nezisková organizácia FITSMILE – spoločne pre zdravý životný štýl!

Podmienky používania a Bezplatné poradenstvo

 

Sme občianske združenie, ktoré sa snaží združovať ľudí, ktorí majú spoločný cieľ: žiť zdravo.

Snažíme sa vytvoriť BEZPLATNÚ aplikáciu, webstránku, kde by mohli členovia sledovať svoj príjem a výdaj (jedlá a šport) a tak dosiahnuť svoj cieľ, t.j. schudnúť tuky alebo nabrať svaly aj bez osobného trénera. Keďže jeden z najdôležitejších faktorov je práve kalorický deficit. Okrem toho sa snažíme pridávať články, recepty, motivačné fotky a pomôcť každému v zdravej životospráve.

 

CIEĽ: buďte svojím trénerom a manažujte svoje telo ZADARMO

Keď chcete podporiť náš projekt a cieľ, môžete hociakým darom, sponzorstvom na účte: IBAN číslo účtu: SK3483300000002201483642 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s), do poznámky prosím napíšte Vaše meno a priezvisko. KEĎ DOSTANEME OD VÁS DAR, odmeníme Vás s poradenstvom úplne ZADARMO. Stačí nám napísať na mail: info@fitsmile.sk, že ste darovali a žiadate o bezplatné poradenstvo.

 

ĎAKUJEME

 

Podmienky používania

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ stránky je občianske združenie FIT SMILE.

Kontaktné údaje prevádzovateľa:

1.2 Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na stránke.

2 Informácie

2.1 Chudnutie, naberanie svalovej hmoty a získanie kondície je u každého individuálne. Je dôležité si uvedomiť, že na dosahovanie cieľov (chudnutie, naberanie svalovej hmoty a získanie kondície, či iné) vplýva mnoho faktorov: psychika, životný štýl, pohyb, motivácia a ďalšie. Preto nie je možné zaručiť každému rovnaké a úspešné výsledky. 

2.2 Sťažnosti je môžné poslať na e-mailovú adresu: info@fitsmile.sk.

2.3 Rady a analýza stravovania by nemali byť základom pre dôležité osobné, lekárske, či právne alebo finančné rozhodnutie. Špecifické rady vhodné pre individuálnu situáciu človeka sa riešia u odborníka. Akákoľvek škoda spôsobená návštevníkom stránky, priamo alebo nepriamo, akýmkoľvek materiálom získaným na našich stránkach je výhradne zodpovedný návštevník stránky. Návštevník stránky sa takto vzdáva akýchkoľvek nároku na náhradu škody v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami.

2.4 Prevádzkovateľ prehlasuje, že akékoľvek informácie a materiály poskytnuté návštevníkom stránky neslúžia k diagnóze, liečbe, prevencii alebo ošetrení akýchkoľvek chorôb. Návštevník stránky je povinný pred použitím akýchkoľvek informácií či materiálu získaných od prevádzkovateľa najprv konzultovať s odborníkom.

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto všeobecné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných medziľudských vzťahov medzi prevádzkovateľom a návštevníkom stránky.

3.2 Tieto podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na internetových stránkach.

3.3 Návštevník stránky prehlasuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí (s návštevou stránky).

3.4 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2018.

3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie týchto podmienok.

Prevádzkovateľ nedáva žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov uložených na serveri. A taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupujúci na server používa a využíva ho na vlastné riziko.