Nezisková organizácia FITSMILE – spoločne pre zdravý životný štýl!

PRISPEJTE FITSMILE VAŠIMI 2%

 

PRISPEJTE FITSMILE VAŠIMI 2%, aby sme mohli ZADARMO spolu trénovať a žiť zdravo s úsmevom na tvári ????

Sme občianske združenie, ktoré sa snaží združovať ľudí, ktorí majú spoločný cieľ: žiť zdravo.

Snažíme sa vytvoriť bezplatnú aplikáciu, webstránku, kde by mohli členovia sledovať svoj príjem a výdaj (jedlá a šport) a tak dosiahnuť svoj cieľ, t.j. schudnúť tuky alebo nabrať svaly aj bez osobného trénera.

Našim cieľom je otvárať tréningy zadarmo. Prečo platiť pre pohyb, keď spolu to ide lepšie a spoločná motivácia je jeden z najdôležitejších faktorov pri tréningoch a hlavne vytvárajú priateľstvá. Lebo tréningy spájajú ľudí a vytvárajú silné vzťahy!

CIEĽ: trénujme SPOLU a ZADARMO!

FIT SMILE 

 

Adresa: Bajč 443, 94654 Bajč

IČO: 42425867

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3483300000002201483642 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

 

TERMÍNY pre 2 %:

ŽIVNOSTNÍCI alebo PODNIKY

do 31.3.2019 - označiť nás ako príjemcu 2 % v daňovom priznaní

ZAMESTNANCI

poproste svojho zamestnávateľa, aby vyznačil v časti VII., že žiadate o vystavenie potvrdenia na účely par.50. Následne do konca apríla vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a pošlite do 30.4.2019 daňovému úradu v mieste Vášho bydliska (do formulára budete potrebovať aj Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a Potvrdenie o zaplatení - preto je termín do konca apríla).